Β 
IMG_5518.jpg
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • YouTube - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
24DISCO Album.png
SVS_Logo_RGB (1).png

           30-10 | 18:00 - 00:00

Soul City & HipHop 'n RnB HooRay
Het Ketelhuis (Landgoed de Grote Beek)
EINDHOVEN


🎧 CROPY |🎧 EZD |🎧 MANIE |🎧 RAYlive on stage BAD HABIT

Soul City Eindhoven (poster)
 • Soul City Eindhoven
SOLD OUT!!!

           31-10 | 16:00 - 23:00

Sweet Soul Sunday
Theater de Avenue BREDA

🎧 CROPY | 🎧 MANIE | 🎧 RAY

Sweet Soul Sunday Breda (poster)
 • Soul City Eindhoven

            27-11 | 18:00 - 00:00

Soul City & HipHop 'n RnB HooRay
STUDIO2 MEPPEL (voorheen ZIZO Feesten)

🎧 CROPY |🎧/VJ DNS🎧 NRJ |🎧 RAY 

Soul City Meppel (poster).png
 • Soul City Meppel

LET OP! Deze party was de laatste 2 edities compleet uitverkocht. Wees op tijd met jouw tickets!

           04-12 | 20:45 - 04:00

Soul City & HipHop 'n RnB HooRay
VIP/Business Lounges 
Stadion Galgenwaard UTRECHT


🎧 CROPY | πŸŽ§ MANIE | 🎧 NRJ | 🎧 RAY

Soul City Utrecht (poster)
ECA Utrecht (poster)
 • Soul City Utrecht

LET OP! Deze party is in combi met

'EL CORAZÓN ARDIENTE' (elcorazondance.com) ~ 3 AREAS LATIN MUSIC

(SALSA, BACHATA & LATIN URBAN). Ticket geeft toegang tot alle areas.

            18-12 | 18:00 - 00:00

Soul City Live! & HipHop 'n RnB HooRay
Het Ketelhuis (Landgoed de Grote Beek) EINDHOVEN

GAZOOTH | 🎧 CROPY | 🎧 EZD🎧 RAY | 🎧 SUESIDE

Soul City Xmas Eindhoven (poster).png
 • Soul City Xmas Eindhoven

            29-01 | 18:00 - 00:00

Soul City & HipHop 'n RnB HooRay
Erve Asito (Heracles) Stadion ALMELO

🎧 CROPY |🎧/VJ DNS πŸŽ§ RAY 

Soul City Almelo (poster)
 • Soul City Rosmalen

            05-02 | 18:00 - 00:00

Soul City Live! & HipHop 'n RnB HooRay
De Kentering ROSMALEN

🎧/VJ DNS |🎧 ISAAC BLAZE |🎧 RAY
live on stage GROOVE PLATE met souldiva IRMA DERBY

Soul City Rosmalen (poster).png
 • Soul City Rosmalen

            17-04 | 16:00 - 02:00 

1e PAASDAG 2022 | SOUL CITY FEST 
Het Klooster EINDHOVEN / NUENEN
🎧 CROPY |🎧/VJ DNS |🎧 KIZZY
🎧 MANIE  |
🎧 STEVE ADAMS (Londen)
live on stage GROOVE GENERAL | GROOVE PLATE | JUICY | SOLID SOUL  

Soul City Fest (poster).png
 • Soul City Fest Nuenen

CHECK DE SUPER VOORDELIGE GROUP TICKETS!

           25-06 | 16:00 - 00:00

Soul Lake City & luxe BBQ
Smit's Paviljoen GIETHOORN

🎧 CROPY |🎧 IRWAN
🎧 NRJ|🎧 RAY

Soul Lake City (poster)
 • Soul Lake City

            datum nader te bepalen!

TAKING IT BACK @ TJENGKÉ FESTIVAL
Beursfabriek NIEUWEGEIN
🎧 CHIMP |🎧 IRWAN |🎧 LADY BEE 
🎧 PARTY SQUAD

meer informatie
tickets

VERPLAATST VANUIT 2020

Soul City, met de concepten Soul City Live! en Soul City HipHop HooRay, behoort volgens velen tot één van de meest aansprekende soul events in Nederland. Sublieme soul party's met soul, motown, funk, disco, dance classics, swingbeat, hiphop, rnb, nu-disco, funky house & more in unieke, stijlvolle locaties. Kom je ook?
Voor de aankoop van de tickets word je gelinkt naar latinworld.nl of ticketway.nl. Daar vind je de (koop)voorwaarden en de hoogte van het fee-bedrag. Bezoekers van de Soul City evenementen dienen zich te allen tijde te conformeren aan de huisregels

 

In de kaartverkoopvoorwaarden is er naast de voorwaarden van Ticketway, per 25 september 2021 het volgende opgenomen:

- Indien een (invulling van een) evenement van Soul City wordt gewijzigd, kunnen kaartkopers een verzoek indienen tot teruggave van het aankoopbedrag (exclusief fee-kosten);

- Het verzoek tot teruggave dient schriftelijk te worden gedaan via e-mail soulcitynl@gmail.com binnen een termijn van 6 weken, na melding vanuit de organisatie van de wijziging(en). De melding vanuit de organisatie kan worden gedaan via social media, via de website (soulcitydance.com), via verspreiding van de nieuwsbrief en via persoonlijke e-mail;

- Indien het verzoek na het termijn van 6 weken wordt gedaan, wordt er door de organisatie het aanbod gedaan de desbetreffende tickets voor een ander Soul City evenement te laten gelden, al dan niet met bijbetaling wanneer het aangeboden evenement een hogere ticketprijs inhoudt;

- Indien er geen alternatief evenement wordt gekozen na het vervallen van het termijn, vindt er geen restitutie plaats.

Soul City, alsook de locaties van onze evenementen houden de opgelegde maatregelen vanuit het huidige kabinet aan. Wil je op de hoogte blijven van de inhoud van de maatregelen m.b.t. testen en vaccinatiebewijzen, check dan op coronavirus.nl.

De 1,5 meter is er gelukkig af en we worden te vaak gemaild, gebeld en geappt dat jullie zin hebben om te dansen. We willen niet meer wachten tot dat ALLE restricties zijn opgeheven. Dat houdt mogelijk in dat we met de nieuwe datums de tijdstippen vervroegen, we starten dan om 18:00 (of eerder) tot 00:00u. Mochten de tijden weer door het kabinet worden aangepast, dan doen wij dat uiteraard ook! Geef het nieuws door aan vriend(inn)en a.u.b.!

Voor nu houdt het in dat de Soul City Party Utrecht van 2 oktober is verplaatst naar 4 december, in de hoop dat de eindtijd van 04:00 kan blijven staan! De locatie (Galgenwaard Stadion) blijft ongewijzigd. Houd soulcitydance.com nauwlettend in de gaten, of meld je aan voor de nieuwsbrief (join us) voor nieuwe feiten! Tickets blijven vanzelfsprekend geldig. Tot dan(s)!

​

Soul City, as well as the locations of our events, continue the measures imposed from the current cabinet. If you like to stay informed abut the content of the measures regarding testing an vaccination certificates, check coronavirus.nl.

Fortunately, the 1.5 meters is off and we are emailed, called and texted too often that you feel like dancing. We don't want to wait for ALL restrictions to be lifted. This may mean that we will bring the times forward with the new dates, we will then start at 18:00 (or earlier) until 00:00. If the times are adjusted by the cabinet again, we will of course do that too! Please pass the news on to a friend!

For now, it means that the Soul City Party Utrecht has been moved rom October 2 to December 4, in the hopes that the end time of 04:00 can remain! The location (Galgenwaard Stadium) will remain unchanged. Keep a close eye on soulcitydance.com, or sign up for the newsletter (join us) for new facts! Tickets, of course, remain valid. See you then!

Β